Wat zijn De Nieuwe Aarde frequenties?

De Nieuwe Aarde-frequenties (DNA-frequenties) bestaan uit 13 kern-energieën. De frequentie energie komt tot uiting in remedies, tarot & orakelkaarten, muziek, aurasprays en edelstenen. Op geheel eigen wijze vullen ze elkaar aan en ondersteunen ze ons bewustwordingsproces. Ze zijn opgehaald en gemaakt in het land van de Katharen in Zuid Frankrijk en in de tempels van Egypte.
In de speelse afkorting die we meestal hanteren, komt hun vermoedelijke relatie met ons DNA tot uitdrukking. Ze dringen diep door tot in de kern van onze cellen en laten zo oude informatie ontwaken.

We hebben gemerkt dat de frequenties stuk voor stuk raken op diepgaand niveau. Ze zijn gelaagd en je kunt ze beschouwen als een representatie van dertien kern energieën, aanwezig binnen de verschillende levensfases waar we ons als mens in bevinden. Ze openbaren hoe we hier als individu mee omgaan, geven inzicht waar ons bewustzijn toe in staat is en helpen ons door de fases heen die extra ondersteuning behoeven. Ook laten ze zien waarom je hier gekomen bent op aarde en wat jouw unieke bijdrage kan zijn. Ze begeleiden onze evolutie naar bewustwording.

Deze channeling ontving Hanneke als eerste (2007)  bij de start van het project.

“Deze dertien frequenties zullen je helpen om de transformatie die hierbij hoort in licht en liefde te doorstaan, zodat een ieder van ons zich kan begeven op het pad dat voor hem of haar bestemd is.

De frequenties zorgen ervoor dat de juiste poorten in de mens worden opengezet, gelijk aan de frequenties waarop de aarde zal resoneren vanaf het jaar 2012. Ruimte en tijd zullen één worden in deze fase.

Met deze Nieuwe Aarde-frequenties wordt een brug geslagen tussen de energieën en frequenties die we op dit moment ervaren en de frequentieverandering die zal gaan plaatsvinden. Deze frequenties, die voor sommigen hoorbaar zullen zijn, worden in ons DNA geïntegreerd, zodat de transformatie die wij mensen zullen ondergaan soepeler kan verlopen.

Alle communicatie die in de loop der tijd zal ontstaan is bedoeld om de mens te sturen en te ondersteunen in de richting die passend is bij een ieders capaciteiten. Hierdoor zullen de talenten van ieder afzonderlijk individu ten volle benut gaan worden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een staat van zijn die past bij de omstandigheden van de Nieuwe Aarde.

De frequenties zullen ervoor zorgen dat de bijbehorende transcendente chakra’s worden geactiveerd en men zal merken dat deze link permanent aanwezig blijft. De energie zal, zogezegd, beklijven.

Alles is energie. Wij als mensen bestaan uit energie, net als de natuur met haar zichtbare pracht en praal en niet te vergeten haar voelbare elementen. Met deze wetenschap is het niet zo vreemd dat we door al deze bewegingen soms uit balans kunnen raken, dat onze energie niet meer stroomt zoals het zou moeten. Verschillende redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd. 

Een belangrijk aspect is echter ook de volgende; 
De Aarde is bezig haar trillingsfrequentie te verhogen van de 3e naar de 5e dimensie en wij als mens merken dat het behouden van onze balans tijdens dit proces niet altijd even makkelijk is. DNA-frequenties ondersteunen je tijdens deze overgang en het bijbehorende proces.”

Volgens vele voorspellingen, in zowel oude als nieuwe bronnen, is de Aarde op 21-12-2012 in opmars gegaan richting een nieuwe cyclus van 26.000 jaar die officieel begonnen is op 21-12-2020.
We bevinden op ons op dit moment in het Aquarius Tijdperk, ook wel het Gouden Tijdperk of Nieuwe Tijdperk genoemd. De remedies, tarot & orakelkaarten, edelstenen en pianomuziek ondersteunen dit evolutieproces en maken een versoepelde transitie, mogelijk. De tijd is NU.

DNA-frequenties representeren de dertien kern energieën van de verschillende levensfases waar we ons als mens in bevinden. Ze geven aan hoe we hier als individu mee omgaan, geven inzicht in waar ons bewustzijn toe in staat is en laten ons zien en voelen welke stukken (fases) ondersteuning nodig hebben. Zodoende begeleiden ze de evolutie van ons bewustwordingsproces. Ze prikkelen de zintuigen en verscherpen het waarnemend vermogen.

De foto’s zijn een 3-dimensionale (3D) kijk op de inhoud van de frequentie. We hebben de ziel van de plek waar de frequenties zijn geprepareerd blootgelegd. Hierdoor wordt de betekenis en werking van de frequentie gevoeld en (h)erkend door ons wezen.

De multidimensionale werken (5D) uit het nieuwe boek zijn onstaan vanuit downloads en channeling en met de computer samengesteld. Ze representeren een visie op de frequentie vanuit eenheid in verscheidenheid. De afbeeldingen laten zien dat energie reikt. We zenden, we ontvangen, affecteren en projecteren. Van boven naar beneden, van binnen naar buiten en andersom.

De hologrammen uit het vorige boek zijn multidimensionale kunstwerken opgehaald op exact dezelfde plek waar zowel de foto’s als de energie-remedies zijn gecreëerd. Het zijn de blauwdrukken van de frequentie (trilling) en de energie wordt als zodanig meteen (h)erkend en opgeslagen op zielsniveau.

De energie-remedies representeren zowel dimensie 3, 4 als 5. De remedies zorgen voor een soepele overgang van dimensie 3 naar 5 en en helpen je op je reis door de 4e dimensie. De remedies maken de cirkel rond. Ze ondersteunen je om van een 3D naar een 5D bewustzijnsniveau te transformeren zonder navenante klachten. De remedies zijn opgebouwd uit krachtplekken (FRA+EG) en bijpassende edelsteen-essences. Ze laten je transformeren van binnenuit.

De muziek helpt om de energie velden van de frequenties te betreden en opent de poorten naar een dieper bewustzijnsniveau.

De edelstenen set heeft een bijzonder aardende werking in het geheel en laat duidelijk voelen wat aandacht behoeft in het hier en nu. Behalve de fysieke werking, merk je meteen dat er, zowel energetisch als op chakra niveau, een hoop gebeurt wanneer je met de stenen aan de slag gaat. De frequentie vindt zijn weg hierdoor gemakkelijker en biedt tegelijkertijd kracht en ondersteuning bij een hulpvraag of intentie. De stenen zijn mee-geprepareerd in de remedies en aurasprays.

De aura en roomsprays bestaan uit een mix van DNA-frequenties remedies en essentiële oliën die volledig op elkaar afgestemd zijn. Welkom na een sessie of consult, of na die visite die je hebt gehad. Ze maken je huis of werkruimte weer van jou en helpen je om de energie van anderen die je bij je draagt of hebt overgenomen los te laten. Daarnaast hebben ze ook een beschermende en aardende werking en begeleiden ze op je pad. Ze zetten een veld neer waarin je mogelijkheden kunt ervaren. Fijn tijdens een yoga of meditatie sessie. Geprepareerd met natuurlijke ingrediënten.