DNA-frequenties kaartlegging

Welke kaart kies jij? Ontvang je een boodschap uit de derde, vierde of vijfde dimensie?

V.L.N.R.

Kaart 1 = 4D kaart Hoger Bewustzijn, Kaart 2 = 5D kaart Vrouwelijke Energie, Kaart 3 = 3D kaart Bezinning.

Betekenis en steekwoorden: Kaart 1 = Evolueren, (Be)geleiding, Transformatie. Kaart 2 = Creativiteit, Zachtheid, Synergie, Manifesteren, Kind (zijn), Intuïtie, Zorgen voor. Kaart 3 = Kracht, Bescherming, Pauze, Naar binnen durven gaan, Onder ogen komen, Focus.

Hoger Bewustzijn: Wanneer ons lager bewustzijn plaatsmaakt voor ons hoger bewustzijn dan voel je dat meteen. Je ervaart dat de uitdagingen in het leven niet meer zo groot zijn, en als ze dat wel zijn, dan voel en weet je waarom dat zo is. Twijfel die je hebt verdwijnt als sneeuw voor de zon en de richting die je opgaat klopt helemaal. Want dat ervaar je zo, diep van binnenuit.

Vrouwelijke Energie: Wanneer je zorg draagt voor alles en iedereen om je heen en je de neiging hebt om daar weinig grenzen in te stellen, zorg je beter voor een anders als voor jezelf. Ja? Dan mag je hier balans in aanbrengen. Voed jezelf voordat je een ander voedt.

Bezinning: De frequentie Bezinning helpt om in vertrouwen naar binnen te keren. Dat op tijd te doen. Het kan namelijk prettig wezen om even helemaal niets te hoeven. Om alleen met jezelf te zijn en te luisteren naar je innerlijke stem. Kiezen wat je wel en niet aangaat, zonder druk van buitenaf. Het is jouw keuze, jouw moment, jouw stem.

Verschil tussen een 3D, 4D of 5D kaart: De uitkomst heeft betrekking op jouw inzichtelijkheden en persoonlijke ontwikkeling binnen dat levensgebied en de frequentie geeft inzicht in de door jouw gestelde (levens)vraag. Ben je zonder oordeel (5D), ben je op weg (4D) of speelt er iets (3D). Het trekken of kiezen van een foto (3D) laat zien dat we aan de start staan van onze begripsvorming ten aanzien van de vraag/intentie die we hebben. We expanderen bij ieder vraagstuk onze heldere vermogens en bewustzijnsniveau. De 4D kaarten geven aan wat nodig is om te evolueren van dimensie 3 naar 5.

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2007). Hanneke voert praktijk aan huis, online en op locatie. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden en etherische oliën. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Haar motto komt voort vanuit haar holistische aanpak waarbij DNA-frequenties altijd een prominente rol innemen. In balans = In je kracht