Collectief Bewustzijn

Het Aquariustijdperk is de spanne van het Vrouwelijke. Dualiteit, macht en ego mag het strijdtoneel verlaten. We mogen uitzuiveren en in balans komen. Met de frequentie Overgave.

De Katharen leefden van ongeveer 200-1400 na Christus en hun burchten en kastelen zijn nog steeds prachtige en indrukwekkende ruïnes, gebouwd op een netwerk van licht.
Dat is niet voor niets zo tot stand gekomen ooit. Hun nalatenschap is toegankelijk voor ons allemaal en de energie die daarbij hoort, is in onze bestaansperiode van toepassing. Zij leefden als collectieve eenheid.

Dit in tegenstelling tot de beschavingen van Lemurië en Atlantis, waarvan de materiële overblijfselen onder het zeeoppervlak verborgen liggen, waardoor het bestaan ervan een mysterie blijft. Vanwege het ontbreken van ‘bewijs’ op de manier zoals we dat als 3D mens prettig vinden, is de erfenis van deze beschavingen nooit helemaal ontrafeld, maar de energie is gebleven. Geschreven op de muren in de tempels van Egypte. Daarom is Overgave opgehaald in de tempels van Horus en Hathor, gedragen door Roze Toermalijn.

Lang voor de Katharen bestonden er beschavingen die perfect samenwerkten in harmonie vanuit gelijkwaardige posities, maar ook ten onder zijn gegaan aan dualiteit en ego. Zoals het verhaal van Atlantis, dat ooit begon in Lemurië waar communicatie plaats had via zintuigen. Hun taal bestond uit klank, geur, kleur en telepathie, zonder gesproken woord. De wezens van Lemurië, Lemuren genoemd, waren androgyne, wat zoveel betekent als tegelijk mannelijk en vrouwelijk zijn, of tussen mannelijk en vrouwelijk in. Een mate van eenheid die we vandaag de dag steeds meer terug zien in onze maatschappij. We zijn man en vrouw en we willen geen hokjes meer, we zijn één.

Met de uitingen van De Nieuwe Aarde frequenties probeer ik zowel het Atlantis erfgoed, als het erfgoed van de Katharen en Lemuren over te brengen, want ondanks de verschillen in de wereld zou samenwerken als collectief ons zoveel meer brengen.

Laten we leren van de geschiedenis door energie voor ons te laten werken. Door het anders te doen. Samen. Dat is het doel van de transformatie naar De Nieuwe Aarde.

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2007). Hanneke voert praktijk aan huis, online en op locatie. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden en etherische oliën. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Haar motto komt voort vanuit haar holistische aanpak waarbij DNA-frequenties altijd een prominente rol innemen. In balans = In je kracht