HSP-ers en De Pleïaden

Hoezo in contact met de Pleiaden? Als Hoog Sensitief Persoon (HSP-er)? Echt?! Leg eens uit, zei een client tegen mij gisteren na het lezen van de vorige post. Voor het lezen hiervan verwijs ik je graag naar mijn vorige nieuwsbrief of naar het energie nieuws bericht over de aankondiging van de auraspray voor HSP-ers.

Het is dan handig om te vertellen dat wij allemaal meer uit het Collectief Bewustzijn zouden mogen putten. Dat dit in wezen onze opdracht is, willen we transformeren en evolueren van de 3e naar de 5e dimensie. Het Collectief Bewustzijn huist in het vijfde dimensieveld, toegankelijk voor ons allemaal. Kennis en antwoorden, verzameld door alle levens heen, liggen daar opgeslagen.Het is als het ware een bibliotheek aan ervaringen en energie frequenties van zowel geïncarneerde, als niet geïncarneerde wezens, die voor ons klaar staat om vanuit te leren.

Alle energieën die we uitzenden in de vorm van emoties, gedachten en wensen, bevatten een eigen trillingsfrequentie. Die worden bewaard en opgeslagen binnen het Collectief Bewustzijn. Ons hoger zelf en hoger bewustzijn heeft toegang tot dit veld en kan voelen en weten of iets wel of niet de bedoeling is, ondersteund en door onze intuïtieve vermogens. Linken we ons hoger bewustzijn aan het Collectief Bewustzijn, dan kunnen we onze kennis en wijsheid delen via het Zero Point Field, ofwel, de Akasha Kronieken.’

Als HSP-er, en als Nieuwe Tijd Kind, sta je meer in contact met dit veld als dat anderen dat doorgaans doen. De energie waarmee hun worden geboren is meestal hoger van frequentie, waardoor het aanhaken op dit veld bijna een vanzelfsprekendheid is. Zodoende staan ze hier constant mee in verbinding, waardoor er altijd wel iets binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Om hier op aarde te functioneren is het voor deze wezens juist fijn als ze leren hoe ze dit kunnen kanaliseren. Omdat niet iedereen die ze tegen komen in het dagelijkse leven al zover is, kunnen ze door de manier waarop de mensheid handelt en functioneert flink geraakt kunnen worden, vooral als de handelingen vanuit het lager bewustzijn en daarmee lagere frequenties gebeurt. Daar snappen zij op hun beurt weinig van.

Als mens mogen we onze frequenties verhogen en leren om dit veld te lezen, zodat we hier op aarde mooi werk kunnen verrichten en uiteindelijk onze zielsmissie gaan leven. Zij mogen op hun beurt weer leren hoe ze de aan/uit-knop kunnen beheren, waardoor openstaan geen last (meer) is. Zo komen we elkaar in de jaren die voor ons liggen tegemoet en blijft het voor iedereen fijn vertoeven op deze mooie planeet. Ashley Wood heeft er een prachtig boek over geschreven. Zij vertelt hoe de Pinnacle als groep hoogontwikkelde Pleiadische wezens de Akasha Kronieken besturen en hoe je als mens toegang krijgt tot dit archief van de ziel. Ik heb deze informatie als download gekregen via de Hathors, die volgens de Egyptische leer verbonden zijn aan de Pleiaden.

Jouw intuïtie bepaalt hoe je dit kunt interpreteren en tot je kunt nemen om zo verder te evolueren op je pad.

In balans; in je kracht.

#coaching #hsp #adhd #ntk#spiritualiteit #bewustzijn #bewustworden #transformeren #transformatie #dnafrequenties #denieuweaardefrequenties #hoogsensitief #hoogsensitiefpersoon #akashakronieken #collectiefbewustzijn #pleiaden

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2008). Hanneke voert praktijk aan huis en in Udenhout bij Spiritual Garden. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden, edelstenen en etherische olien. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Holistisch en compleet betekent in balans; in je kracht.