De Kybalion – deel 2

Het Principe van Polariteit wordt in De Kybalion als volgt weergegeven: “Alles is dubbel: alles heeft polen: alles heeft twee uitersten; gelijk en ongelijk hebben dezelfde betekenis; tegenovergestelde polen hebben een identiek karakter maar verschillende graden; uitersten raken elkaar; alle waarheden zijn slechts halve waarheden; alle paradoxen kunnen worden verzoend.”

Bovenstaand axioma (principe) is nummer vier van de zeven hermetische axioma’s uit De Kybalion. De Kybalion heeft het over zeven principes die als een kosmisch GPS fungeren en ons de sleutels geven tot de diepe geheimen van het universum. Het is een beetje als een universeel recept voor ultieme balans en harmonie binnen de kosmische dans. De kunst is om erachter te komen welke sleutel op welke deur past. Toch prettig om een leidraad te hebben wanneer je met jouw verworven sleutel (lees=inzicht) niet hoeft te (ver)dwalen in de Grote Tempel van Oude Wijsheden, bewaakt door Isis. Vind je het juiste sleutelgat en kun je jouw inzicht toepassen, dan heb je toegang tot het fundament van alle wijsheid-tradities en daarmee de schatten van het universum zich stukje bij beetje.
Ze worden ook wel de ‘7 Universal Laws’ genoemd en de oorsprong ervan ligt voor een groot deel in het oude Egypte en Griekenland, opgeschreven door de Drie Ingewijden.

In navolging van mijn post een tijdje terug, kan ik beamen dat De Nieuwe Aarde-frequenties meer dan een sterke overeenkomst heeft met de zeven hermetische principes. Voor nu haal ik het Principe van Polariteit naar voren, omdat dit axioma het meeste ‘zichtbaar’ is wanneer ik mijn doorgevingen teruglees. DNA-frequenties gaan onder andere over (menselijke) tegenstellingen en van daaruit voortvloeiende meningen over transformatie en evolutie. Want wie beslist of jij een positieve of negatieve mind-set prefereert, houdt van donker of licht, of liever heet of koud doucht. In een persoon kan het echter een verschil van dag en nacht betekenen en toch gaat het over dezelfde energie frequentie. Een fijn lesje in eenheidsbewustzijn.

Op deze manier vibreert de wet van tegenstellingen ook binnen de bepaalde DNA-frequenties. Het principe van polariteit gaat uit van dezelfde aard, met bijbehorende paradox. Ze ondersteunen de overgang van het Mannelijke Energie tijdperk naar het Vrouwelijke Energie tijdperk: hoe tegengesteld wil je het hebben. Toch is het een eenheid. Wij allemaal mogen dit gaan belichamen en begrijpen, voordat we de 3Dimensionale materie ontstijgen en ascenderen naar het volgende 5Dimensionale niveau.
Want als je haat en liefde als voorbeeld zou nemen en de gradaties die hierin bestaan kunt doorgronden (deze worden letterlijk genoemd in De Kybalion), met tussenliggende gevoelens als sympathiek en antipathiek, dan zul je op een gegeven moment steeds beter gaan begrijpen dat dit over één en hetzelfde gevoel gaat. En gevoel en woorden bevatten trilling. Haat vibreert lager in frequentie, dan liefde.

Zo werken De Nieuwe Aarde-frequenties ook. Als jij wilt transformeren van een lagere naar een hogere frequentie, dan mag je eerst kijken naar je emotionele staat van zijn, je mening en je uitingen ervan wanneer je het idee hebt dat dingen stagneren, tegenzitten of als een langspeelplaat blijft hangen op hetzelfde deuntje.

Vanuit eerder genoemde doorgevingen heb ik inmiddels twee boeken mogen schrijven, beide vergezeld van een kaartendeck. Ik en wij vertellen over paradoxale thema’s, met als leidraad de dertien DNA-frequenties, en wat je kunt doen om beide kanten van een zelfde energie te ervaren om zo je eigen energie frequentie te evolueren en transformeren. Dan pas kun je ascenderen naar het volgende niveau.

Door er mee bezig te gaan kun je beter snappen hoe het werkt en leer je hoe je beweegt en werkt; waar jouw persoonlijke paradox zit en waar je uithangt t.a.v. jouw emoties en intenties. Door te ervaren wat je uitzendt groeit je bewustzijn en transformeert jouw persoonlijke energie en vibratie uiteindelijk naar een hogere trillingsfrequentie.

Via het kaartendeck ervaren waar jouw balans besloten ligt en waar je mag bijsturen helpt om bewustzijn en uitingen spelenderwijs te expanderen en transformeren, waardoor de kans op dwaling aanzienlijk vermindert. Mentale Alchemie dus. Wie gunt zichzelf dat nou niet.

Wordt vervolgd!

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2007). Hanneke voert praktijk aan huis, online en op locatie. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden en etherische oliën. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Haar motto komt voort vanuit haar holistische aanpak waarbij DNA-frequenties altijd een prominente rol innemen. In balans = In je kracht