Blog: Waar De Nieuwe Aarde-frequenties niet over gaan

Hieronder deel ik graag een passage uit het voorwoord van mijn boek. De enige plek in het boek waar ik de ruimte heb genomen voor mijn waarheid.

Er wordt veel gezegd en geschreven over manipulatie en programma’s die er heersen. Dingen die ons worden opgelegd vanuit regeringen, wereldleiders, andere hiërarchieën, entiteiten of energieën. Ik wil me daar over uitspreken, omdat ik helder wil zijn over wat DNA-frequenties wel en niet bieden. Ik ben het namelijk maar gedeeltelijk eens met die zienswijze en ik bekijk dit soort situaties met
DNA-frequenties vanuit een andere hoek, dan dat ik meestal tegenkom.

Ik vind het namelijk niet nodig om met een vinger te wijzen. Om de invulling van onze wereld louter en alleen toe te schrijven aan hem, haar, hun of hen, en dat dit de voornaamste reden zou zijn dat wij als mensheid niet kunnen of mogen ontwaken. Dat we door het bewust achterhouden van informatie worden onderdrukt of belemmerd in onze vrijheid.

Voor mij liggen dit soort stellingen genuanceerder en deze problematiek heeft eerder te maken met (on)gelijkwaardigheid en onvrede, waardoor er ondoordachte keuzes worden gemaakt.

We zijn bepaalde zaken ontwend of afgeleerd.
We weten niet hoe we anders naar dingen kunnen kijken en we reageren daarom vanuit een primair instinct dat we iets te kort komen. In plaats dat we een reactie vanuit ons zelf tot stand laten komen, laten we ons beïnvloeden door collectieve gedachtegangen.
We lopen mee met de meute, zonder te toetsen of dat wel klopt.

Een ongefundeerde mening aanhangen door invloeden van buitenaf en zonder (zelf)onderzoek, is in mijn optiek waar zelfbewustzijn en wakker worden niet over gaat. Daarbij komt dat we helemaal geen tijd hebben om te vingerwijzen en bewijzen door wie iets tot stand komt.
We moeten simpelweg in actie komen, dus ik moedig eerder aan om aan de slag te gaan met je zelf, zodat je kunt loskomen van dit soort energie die je laag in trillingsfrequentie houdt, dan iets anders. De toon die we aanslaan in ons delen op wat voor manier dan ook, is hier van belang.

We zijn een product van onszelf en daarmee ook de machthebbers die de ruimte hebben gekregen om zichzelf te manifesteren.
Het zegt iets over de manier waarop we ‘het leven’ ‘de maatschappij’ en ‘de wereld’ beschouwen.

Omdat we met heel veel mensen rondlopen op deze planeet, kan het niet anders dan dat er meerdere bewegingen gaande zijn, al dan niet kwalijk. Waar veel mensen zijn, is vanuit een 3D perspectief bezien, ‘gedoe’. Helemaal wanneer we kijken uit welke dimensie en tijdperk we ontwaken; de 3e dimensie die de Mannelijke energie frequentie droeg, komend vanuit het Vissentijdperk. De kenmerken van dit tijdperk waren onder andere verwarring, afbraak van systemen en instabiliteit, waardoor dualisme verder kon ontaarden in geweld.

Beide energiestromen hadden ook kwaliteiten, maar die lijken veelal verkeerd geïnterpreteerd. De combinatie van het Mannelijke, met de energie van het Vissentijdperk, droeg frequenties waar machtswellustelingen op gedijden. Machtsmisbruik kreeg een kans en dit soort invloeden groeiden.
Vanuit dat oogpunt kunnen we niet zeggen dat we tegen wil en dank worden onderdrukt, want die wereld of dat wereldbeeld, is net zo goed een product van onze creaties onder invloed van tijdgeest. Machthebbers krijgen macht, doordat wij ze dat geven. Van nature willen mensen volgen. Er zijn relatief weinig leiders. Daarnaast willen we graag geloven in iets wat groter is dan onszelf. Dat geeft ons doorgaans reden om ergens voor op te staan.
God, Allah, het Universum, Jezus, Mohammed of de Bron; het maakt niet uit hoe we het noemen. We willen vasthouden aan iets dat ons leidt en we hebben behoefte aan die leiding, want, wat heeft het leven anders voor zin. We willen reflecteren, zodat we de ellende waar we dagelijks mee worden geconfronteerd ergens aan op kunnen hangen. Het liefste moet dat iets zijn dat buiten ons zelf omgaat of als zondebok kan dienen.

Andersom is het net zo. Als het goed gaat, dan moet het zo zijn dat het op ons pad wordt gestuurd. Gaat het mis, dan komt dat door iets anders en zoeken we vanuit dualiteit naar excuses buiten onszelf. We gebruiken de verhalen vanuit de diverse bronnen niet als spiegel om te voelen en te toetsen of we het ermee eens zijn door ons gedrag aan te passen, maar we zetten de voorgeschreven regels in zoals het uitkomt. We ondergaan het geleidde leven en we raken ontevreden als de gewenste resultaten uitblijven. We botvieren bijbehorende frustraties op onze omgeving. Zelfreflectie komt een stuk minder voor.

Op kleine schaal zijn we dan ook graag op zoek naar iemand die onze stem vertaald. Een figuur die de klappen kan vangen zorgt voor een makkelijke manier om invloed uit te oefenen, zonder dat je zelf met je kop boven het maaiveld uit hoeft te steken. Geen clou hebbend van wat nou eigenlijk de essentie is van hun principes, maar die ene zin die wordt gescandeerd daar gaan we voor, want die raakt. Deel het maar en gaan. Het daarvoor aangewezen kopstuk leek goede bedoelingen te hebben, maar met meer steun groeit macht, en het gevaar voor onzuivere intenties dreigt. Degene die betrouwbaar leek, hen die we massaal hebben aangewezen als leider of deskundige, blijkt een tweede agenda te hebben. Bezweken voor macht, geld, aanzien of ego-strelingen? De verhalen worden grimmiger en nog fantastischer en krijgen steeds meer lading. Her en der wordt nog wat angst voor tekortkoming gezaaid, volledig ingespeeld op de heersende problematiek. Er wordt vertelt wat we graag willen horen of juist waar we bang voor zijn. Hen snapt ons! Uiteindelijk staan we doodsangsten uit of we demonsteren. (Tegen)Bewegingen ontstaan en worden er rijk door. Dat is overigens niet alleen iets van deze tijd, maar van alle tijden.

Behalve tijdgeest, staat de derde dimensie – het veld waarin we elkaar fysiek kunnen waarnemen – bol van snelheid, opties en technologie, waarbij machtsspelletjes nog interessanter en uiteenlopender zijn geworden als dat ze al waren. Met zoveel aardbewoners en voorbeelden van ogenschijnlijk makkelijk, geldelijk gewin, in combinatie met de heersende Mannelijke Energie van het Vissentijdperk, leek het bijna onmogelijk om alles zuiver te houden. Het is een patroon geworden. Een sluier die de werkelijkheid verborgen houdt. Als we niet leren hoe we dat kunnen waarnemen of waarom dat zo kon ontstaan, blijven we vastlopen.

Zolang we nog niet allemaal wakker zijn siert respijt de mens.
Niet iedereen is in staat om voor zichzelf te kiezen en een eigen mening te vormen. We zijn niet allemaal geboren leiders, soms vinden we het prettiger om te volgen en dat is niet per definitie iets slechts.
In bepaalde milieus, culturen of landen dicteert de wet en daar kun je niet zomaar zeggen; ‘ik stop ermee’, ‘ik ga voor mezelf’, zonder verregaande consequenties. Dat is een verschrikkelijk feit.
Als je daar niet volgt of binnen de lijntjes loopt, dan lig je eruit – of erger nog – dan word je iets aangedaan. Wat zo vreselijk jammer is, is dat het ook op onszelf van toepassing is geworden in onze omgang tot elkaar. Zelfs in Westerse landen leven we inmiddels in een cancelcultuur.
Inclusie is belangrijk geworden, hoe mooi is dat, maar we cancelen tegelijkertijd als het ons niet uitkomt. Een bizarre vorm van manipulatie. Een paradox.

Een grote groep, net als ik trouwens, vindt dat we alles zelf creëren.
Dan kun je in mijn optiek niet claimen dat bovengenoemde aspecten er niet bij horen of dat het ons ‘wordt aangedaan’. Het ontstaat gewoon.
We hebben een keus op wat voor manier we ergens in mee gaan en daar ondersteunen DNA-frequenties bij. En als alles één is, dan hoort dat stuk er ook bij. Niet alleen de dingen die ons goed uitkomen.

Het betekent wat mij betreft ook niet dat we moeten doordenderen, weg van 3D, dwars door 4D, op naar 5D. Omdat 3D slecht is en 4D eigenlijk ook. 5D is goed en verder niets. Dan snappen we het niet. We hebben alle dimensie aspecten nodig om te Zijn. Pas als we begrijpen waarom we moeten bewegen, zetten we echte stappen. Dan weet je waarvoor je het doet. Begrip voor wie we zijn en waar we vandaan komen (ook als we elkaar niet meteen begrijpen) ondersteunt ons bewustwordingsproces en transformatie. Anders blijft het bij theorie zonder ervaring.
Het kunnen doorgronden en belichamen van de diverse frequenties uit de verschillende dimensievelden is essentieel om balans te vinden.
Doen we dat niet, dan beklijft het ook niet. Dat zou jammer zijn.
We worden beïnvloed, elke dag weer. Door elkaar, door de ontelbare opties die we rijk zijn, door conditionering van media, en kopstukken. 
Jij en ik; we leven nu en dat is niet voor niets. We zullen het mee moeten maken, anders hadden we niet bestaan in deze specifieke periode.

Schuldvragen zijn daarom zonde van de energie.
We verbinden ons dan nog dieper en verder met de derde dimensie frequenties. De dimensie waarin macht, manipulatie, egocentrisme en dualiteit de overhand heeft gekregen.
Verbind je jezelf vaak en langdurig aan deze energie door je te focussen op allerlei (complot)theorieën, dan geef je dit soort frequenties zelfs nog meer energie en macht, dus probeer er niet te diep in mee te gaan. Dat voedt alleen maar. Bovendien hebben zij die zich daar constant mee bezig houden of de goeroe proberen uit te hangen, weer hun eigen pad te bewandelen.

We zijn ook nog eens zo ver geëvolueerd dat door alle middelen en technologie die we tot onze beschikking hebben staan er ruimte is gecreëerd voor fake-news. Dit kon zich op grote schaal ontwikkelen. Dat we hieraan bloot worden gesteld is helaas aan de orde van de dag.
Wat nu vervelend of teveel kan wezen waren meestal eerst geneugten of handige nieuwe tools en opties, voordat het ontspoorde.
Telefoons, internet en Social Media moest ons verbinden, dat is nu soms anders. De afstand tot situaties en elkaar werd weliswaar verkleind, maar het gaf en geeft ook een podium waar niet altijd zuiver gebruik van wordt gemaakt. Wat is dan nog waarheid? Neem het ter harte, voel wat er wel en niet klopt bij jouw pad, en vaar je eigen koers naar heelheid. Er is geen tijd meer voor woorden. Daden zijn beter.

Waar we ons ook bevinden, we kunnen altijd proberen waar te nemen hoe we binnen omstandigheden authentiek(er) kunnen worden, zodat we op den duur een eigen boodschap en mening kunnen verkondigen. Waardoor we op een goed en vooral veilig moment voor ons zelf kunnen gaan staan om onze wijsheid uit te dragen. Bewust(er) worden is – uiteindelijk – een keuze.

De keerzijde van de medaille en bijbehorende spiegels, zorgt er voor dat deze voorbeelden van machtsmisbruik ons in staat stelt om meerdere kanten waar te nemen. Want door er naar te kijken en het te ondergaan, realiseren we beter wat we juist wel en wat we absoluut niet (meer) willen toelaten in ons leven. We meten ons zelf af aan de buitenwereld en die laat haarfijn zien waar we ook naar toe zouden kunnen bewegen. De rest komt uit jezelf. Vanuit je hart en je ziel, want van daaruit ben je wel vrij om te kiezen.

Om die redenen vind ik het belangrijk om op ongelijkwaardigheid te focussen en de manier waarop we worden beïnvloed, dan op iets anders. Dat is de kernboodschap van De Nieuwe Aarde-frequenties. Balans aanbrengen. Leren hoe we met invloeden omgaan, zodat we bewegingen vanuit onszelf gaan maken, waardoor we een eigen pad kunnen vinden. Vanuit die energie kunnen we onszelf uitspreken.
Stel je voor: als we elkaar onze twee handen zouden aanbieden dan zou de wereld in verbinding staan en er heel anders uitzien.
Vanuit deze positie iemand een helpende hand toereiken kan ons zo ver brengen.

Geef, reik uit en verspreid jouw positieve energie.

Meer lezen? Het boek is verkrijgbaar via deze link, inclusief kaartendeck https://dnafrequenties.com/boeken/

SPECIALE KERSTKORTING: Tot en met 6 januari betaal je €27 ipv €33, exclusief verzendkosten.

Hanneke Hoppenbrouwer

Hanneke Hoppenbrouwer is energetisch therapeut, coach, trainer en alchemist. Ze is oprichter van De Nieuwe Aarde-frequenties (2007). Hanneke voert praktijk aan huis, online en op locatie. Ze geeft regelmatig trainingen en workshops en ze is constant bezig met het ontwikkelen van bijzondere creaties zoals remedies en aurasprays i.c.m. sterrenconstellaties, planeetstanden en etherische oliën. Het spotten van (individueel) talent en kracht en dit overbrengen op een cliënt of een groep, vindt zij één van de mooiste dingen die er is. Haar motto komt voort vanuit haar holistische aanpak waarbij DNA-frequenties altijd een prominente rol innemen. In balans = In je kracht