Geboorte – Birth

Vandaag is het 1 mei, dag van de arbeid.

Daarom de volgende patstelling:

Werk je om te leven, of leef je om te werken? Ontleen jij je persoonlijkheid aan je werk en je werkprestaties? Of ben je naast je werk ook ‘iemand’. Niet altijd vanzelfsprekend om te weten wie je bent zonder je werk. Zorgt dat voor leven onder hoogspanning? Je zal je baan kwijtraken. Moet je toch niet aan denken…

Of je zal maar ziek worden. Hoe moet dat dan? Harder lopen dan maar. Extra gejakker toch daar desondanks je dit beseft? Uit alle macht de controle aan het vasthouden? Mensen tevreden aan het houden ten koste van jezelf?

Wordt het eigenlijk wel gezien al die moeite die je doet? Waar doe jij het allemaal voor…

Herkenbaar dit? Kom even lekker tot jezelf met deze energie van geboorte. Dit verhaaltje is 1 van de aspecten van deze energie. Je kunt de frequentie ook mooi inzetten wanneer je wat meer inspiratie nodig hebt. Om die mooie creaties tot stand te laten komen. Lekker toch.

Geniet ervan!

#watisjouwcreatie #dagvandearbeid #laathetgaan #eriseentijdvoorwerkeneneriseentijdvoorontspanning #geboortestaatdekomendetijdinhetzonnetje #dnafrequenties #dnafrequentiegeboorte #weestrotsopwiejebentdesondanks #burnout #waardoejeheteigenlijkallemaalvoor

Today is 1 May, Labour Day.

Therefore, the following topic:

Do you work to live, or do you live to work? Do you derive your personality from your work and your work performance? Or are you also ‘someone’ besides your work? It is not always obvious to know who you are without your work. Does that make for life under high pressure? You will lose your job. It’s hard to imagine…

Or you will fall ill. How will that be? Run faster then. Extra pushing there despite you realising it? Holding on to control with all your might? Keeping people happy at the expense of yourself?

By the way is it actually seen, all the effort you put in? Where are you doing it all for?
Do you recognise this? Relax and unwind with this energy of birth. This story is one of the aspects of this energy. You can also use this frequency beautifully when you need more inspiration.

To achieve those beautiful creations. Delightful anyway.
Enjoy!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_GBEnglish