maandlegging juni 2021

Kaart 1: staat voor het collectief, wij met z’n allen; wat is er gaande?
ZIJN (hologam)

Het wordt al bijna ‘gewoon’. De eindkaart van een legging van een maand ervoor aantreffen in de legging van de maand erop. Dit keer Zijn. Het hologram neemt ons mee naar een eigen plek. Een plek waar je jezelf mag en kan zijn in alle rust. Bijzonder dat nu alles ‘meer kan en mag’ in Nederland, het universum ons juist wil herinneren aan het tijdig terugtrekken, aan het nemen van rust. Zijn laat ons verder zien dat je helemaal oke bent zoals je bent. Dat het goed is, dat het genoeg is, dat het allemaal niet verder hoeft te worden uitgedacht. Laat het eens gaan en wees lekker jezelf. De energie is er naar, nu nog aanvaarden dat het echt zo werkt.

Kaart 2: representeert het steuntje in de rug. Wat helpt je om de energie van kaart 1 te kunnen integreren.
COMMUNICATIE / CONTACT (hologram)

Zodra je echt in contact bent en staat met jezelf dan kun je ook echt zijn. De dragende energie van deze tweede kaart, die helpt om de frequentie van kaart 1 te integreren, is ook een hologram. Het kunnen channelen van je behoeften, of het in verbinding staan met het hogere laat zien dat er meer niet nodig is om te ontvangen. Heb jij jouw manier al gevonden?

Kaart 3: staat voor de nieuwe flow. Hetgeen we manifesteren met z’n allen. Dat wat ter beschikking staat als je kaart 1 en 2 weet te integreren en omarmen. Dan wordt kaart 3 een logisch gevolg.
HET AL(OMVATTENDE) (foto)

Een logisch gevolg van kaart 1 en 2 is de foto van het Alomvattende. Het Al. Alles dat er is en alles dat er (al) zal zijn. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Jouw connectie met het grid. Haak je aan? Vanuit een aarde connectie, vanuit de connectie met het universum. Voel je dat je wordt (be)geleid? Stel je open, mediteer en laat het stromen. Er staat van alles op je te wachten vanuit deze hernieuwde staat van zijn. Mooie doorgevingen gewenst op dit pad.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ACHTERGROND

Iedere maand trek ik drie kaarten. Ik stem me af op ons mensen, als collectief.

Hierboven lees je de betekenis van de drie kaarten van deze maand en hieronder leg ik uit wat het verschil is tussen het verschijnen van een foto of een hologram in een legging. Ik hoop dat je er door wordt geinspireerd, op wat voor manier dan ook.

Kaart 1 representeert het collectief in het algemeen. Wat wil de energie ons vertellen op dit moment en wat is er gaande.
Kaart 2 staat is een ondersteunende kaart. Waar kun je zelf op letten en met welke energie kun je bezig gaan wanneer je voelt dat je een steuntje in de rug nodig hebt. Welke frequentie stelt zich hiervoor ter beschikking.
Kaart 3 openbaart de nieuwe flow, datgene dat zich als logisch gevolg aandient. Dit manifesteren we met z’n allen, dus ook jij als individu neemt hier deel aan, en geeft een blik op wat komen gaat. Hoe kun je hier mee omgaan of hoe kun je dit integreren.

Het verschil tussen een foto of hologram kun je als volgt interpreteren:
De foto laat de werkelijkheid zien zoals we hem allemaal kennen. Een driedimensionale voorstelling van een plek, figuur, persoon, voorwerp. Binnen een DNA-frequenties legging geeft een foto aan dat we aan de start staan van onze begripvorming ten aanzien van de vraag die we op dat moment stellen. Met die intentie trek je een kaart.

Stel je een andere vraag of heb je een andere intentie, over een onderwerp waar je bijvoorbeeld al meer bekend mee bent, of dat je meer hebt geintegreerd in je leven of je zijn, dan is de kans groter dat je een hologram trekt. Een hologram representeert de multidimensionale werkelijkheid van de vraag, gevoel of intentie en laat zien dat je in staat bent door de problematiek of sluier heen te kijken. Je begrijpt waarom iets is zoals het is en waarom het op je pad komt. Als je nog niet zover bent, maar al een stuk op weg en er verschijnt een hologram, dan helpt een deze bij het integratieproces en bij het ‘ verder weg kijken ‘.

Voorbeeld : Soms verschijnt daar ineens op die plek waar je het niet van verwacht toch een foto. Dat kan laten zien dat je nog net niet helemaal voorbij de werkelijkheid kan kijken in dat moment, in die intentie, in die vraagstelling. Een legging laat daardoor altijd voelen en zien wat er nog meer mogelijk is. Op welke levels jouw vraag zich afspeelt. Gelaagdheid is het woord dat opkomt. Ook al denk je iets nog zo goed te kennen, er is altijd een diepere laag die gezien, gevoeld en gehoord kan worden, zodra je daaraan toe bent.

Leggingen met DNA-frequenties laten je zien en voelen waar het verschil zit. Met welke energie je kunt gaan werken om een andere state of mind of een vernieuwde staat van zijn kunt bereiken. Wanneer je in deze legging iets leest dat resoneert met jouw wezen, maar je komt er niet uit, dan kun je juist met die frequentie aan de slag gaan. De energie ondersteunt wanneer je net dat extra zetje nodig hebt, of biedt een andere invalshoekGa er mee mediteren, laad je kristallen of water er mee op. Ga er mee slapen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Wil je een persoonlijke legging met DNA-frequenties of heb je behoefte aan een op maak gemaakte remedie?
Online of face 2 face, het kan allebei.
Neem contact op met Hanneke via info@dnafrequenties.com of bel/stuur een whatsapp naar 085-0027790

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_GBEnglish