DIY: New year resolution

For English, scroll down

Regelmatig krijg ik van cliënten foto’s opgestuurd van hun legging. Een legging die ze intuïtief hebben gedaan of waarbij ze het boek hebben gebruikt. Soms liggen er zelfs edelstenen ter ondersteuning en verduidelijking op de kaarten bij. Aan mij dan de vraag of ik daar een flesje remedies bij wil maken. Kijk, wat een leuk idee is dat! Jij doet thuis de legging en ik maak de remedie voor je. Dit is al een aantal keer voorgekomen, en vaak hou ik dan nog een kort consult met de betreffende cliënt om te voelen of de juiste intentie wordt meegenomen in het flesje. Nu wil ik liever niet meer de ‘oude’ remedies gebruiken. Sinds 21-12-21 is er een nieuwe set ontstaan, met een andere vorm van Overgave, gemaakt in Egypte en met de edelstenen mee geprepareerd. Hierdoor hebben de remedies een andere lading en bedding gekregen en zijn ze eindelijk geworden zoals ze bedoeld waren. Een remedie geef dus ik liever niet meer mee, totdat ik de nieuwe gebottelde set in huis heb. Maar dat betekent niet dat je niet zelf aan de slag kunt!

Wat is jouw goede voornemen? Voor 2022? Meer naar buiten en contact maken met Moeder Aarde? Of eindelijk die creatie het licht laten zien? Of mag je meer leren om jezelf te beschermen, je kinderen wat meer los te laten of proberen meer aan jezelf te denken of wat minder met anderen bezig zijn. Wat het ook is, trek een kaart vanuit die intentie. Wat is voor mij belangrijk dit jaar en kijk wat er naar voren komt. Maak er zelf een remedie bij (uitgelegd in vorige editie van energie nieuws). Doe de meditatie en word blij van jouw hervonden innerlijke kracht.

Vanaf half februari kunnen er weer flesjes met remedies gemaakt worden. Op maat. Een flesje gaat 13 euro kosten. Tot die tijd: veel plezier met het zelf doen!

Voor Nederlands, scroll omhoog

Clients regularly send me photos of their spreads. A layout they did intuitively or with the help of the book and boxset. Sometimes even the gemstones are used, to support and clarify the cards. The question then falls to me whether I want to make a bottle of remedies to go with it. Look, what a nice idea that is! You do the reading at home and I make the remedy for you. This has happened a number of times, and often I have a short consultation with the client to feel if the right intention is included in the bottle. Now I prefer not to use the ‘old’ remedies. Since 21-12-21 a new set has arisen, with a new form of Surrender, made in Egypt and prepared along with the gemstones. This has given the remedies a different charge and better foundation, and they have finally become as they were intended to be in the first place. So I prefer not to give you a remedy until I have the complete, new bottled set. But that doesn’t mean you can’t do it yourself!

So… what is your New Year’ resolution? Or more simply, what is your resolution for 2022? Get out more and make contact with Mother Earth? Or finally let that creation see the light? Or may you learn to protect yourself better, let go of your children a little more or try to think more of yourself and be less concerned with others? Whatever it is, draw a card with that intention. What is important to me in 2022 and look what comes up. Make a remedy with it (explained in the previous edition of Energy News). Do the meditation and become happy with your regained inner strength.

From mid February onwards bottles with remedies can be made again. Tailor made. A bottle will then cost 13 euro. Until then: have fun making your own!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_GBEnglish