For English scroll down

Vandaag is het 21 december 2021.13 jaar geleden begon ik aan het avontuur dat De Nieuwe Aarde Frequenties heet. Vandaag, precies 13 jaar later rond ik het af. De remedies staan klaar om gebotteld te worden, de etiketten zijn in de maak en we hebben uiteindelijk voor blauwe flesjes gekozen die netjes op tijd zijn afgeleverd bij de bottelaar. Wat een feest! En wat een uitdagende periode tegelijkertijd.

Op de foto kun je een gedeelte lezen van de 13 daagse cyclus waarin ik heb gezeten de afgelopen dagen. Gestart op 9 december (de sterfdag van mijn moeder die natuurlijk de hele reis aanwezig is geweest en nog), en vannacht om 00:00 uur precies tot een einde gekomen. Wat een bijzondere tijd was het, met een diepgaande, helende energie die constant aanwezig was. En wat een rollercoaster aan emoties en gevoel heb ik weer mogen ervaren. Bij nacht en ontij stond ik op om de edelsteen essences precies op het juiste tijdstip voor te bereiden en te mengen met de frequenties zoals ik ze in 2008 heb opgehaald. Want ook deze cyclus en tijdstippen heb ik exact doorgekregen.

Nu, op dit moment, staat het huilen me nader dan het lachen, zij het van geluk, blijdschap en dankbaarheid. Dat ik dit heb mogen doen, maken en beleven en dat allemaal gedurende een periode van 13 jaar. Vandaag dus nog even pauze. Morgen ga ik weer heel voorzichtig starten met e-mails beantwoorden (niet alles tegelijk) en mensen te woord staan. Want wat ik nu duidelijk voel, is dat dit geen sinecure is. Ik ben er letterlijk ziek van geweest in 2009 omdat ik dacht ‘dat maak en doe ik wel even’, maar deze frequenties ontmoet je niet ‘zomaar even’. Dat weet ik inmiddels wel, en toch trapte ik er bijna weer in van de week, toen ik toch vond ik dat gezellig kon beeldbellen met mijn vriendinnetjes tussendoor. Bij afspraak 2 gooide ik twee glazen hete thee over mezelf heen, terwijl ik een traptree miste. Pas op de plaats weer dus. Lang leve de celzouten! Ik heb er qua brandwonden zo goed als niets aan over gehouden omdat ik snel heb kunnen handelen. Fijn dat mijn andere passie me dan weer kan bijstaan in dit geval.

Dus na deze harde les, anno 2021, blijkbaar toch nog een keer nodig om tot mij door te dringen. Daarom wil ik de tijd nemen om de energie die in de laatste dertien dagen opnieuw door mij heen is gegaan, met de bekrachtiging van de edelstenen erbij, goed te laten (door)stromen. En tot rust te laten komen in het tempo waarop dat bedoeld is. Daarom ga ik zeker nog dingen doen dit jaar maar ik kom niet meer aan alles toe. Sommige dingen moeten even wachten.

In januari meer nieuws over de opleiding voor therapeuten! Heb je interesse hierin; schrijf je alvast in voor de nieuwsbrief: www.dnafrequenties.com, onderaan de pagina. Dan blijf je sowieso op de hoogte. Je kunt me ook altijd mailen: info@dnafrequenties.com

For Dutch, scroll up

Today is 21 December 2021. 13 years ago I started this adventure called The New Earth Frequencies. Today, exactly 13 years later, I complete it. The remedies are ready to be bottled, the labels are being made and we finally chose blue bottles that were delivered to the bottler just in time. What a celebration! And what a challenging period at the same time.

On the photo you can read a part of the 13-day cycle that I have been in, over the last few days. It started on 9 December (the anniversary of my mother’s death, who of course was and still is present during the entire journey), and ended exactly at 00:00 last night. What a special time it was, with a profound, healing energy that was constantly present. And what a rollercoaster of emotions and feelings I have experienced again. At ungodly hours I got up at exactly the right time to prepare the gemstone essences and to mix them with the frequencies I collected in 2008. Because I also received this cycle and times exactly.

Now, at this moment, I am closer to crying than to laughing, but from happiness, joy and gratitude. That I was allowed to do this, to make this and to experience this and all this during a period of 13 years. So, today I am going to take a break. Tomorrow I will very carefully start again answering e-mails (not all at once) and talking to people. Because what I clearly feel now is that this is no sinecure. I was literally sick of it in 2009 because I thought ‘I’ll just make, collect, and do that easily’, but you don’t meet these frequencies ‘just like that’. I know that by now, and yet I almost fell for it again this week, when I thought I could make a cosy video call to my girlfriends in between appointments. Commencing appointment 2 I threw two glasses of hot tea over myself, while missing a step. Back to square one. Long live cell salts! As far as burns are concerned, I have suffered virtually nothing because I was able to act quickly. It’s nice that my other passion can help me in this case.

So after this hard and valuable lesson, in the year 2021, apparently it still needs to get through to me. That is why I want to take the time to let the energy that has been flowing through me in the last thirteen days, with the empowerment of the gemstones, flow through well. And to settle down in the pace in which it is meant to be. Therefore I will certainly do more things this year, but I will not be able to do everything. Some things will have to wait.

In January more news about the training for therapists! If you are interested in working with these frequencies in your practise; subscribe to the newsletter: www.dnafrequenties.com, at the bottom of the page. Then you will be informed always. You email me too: info@dnafrequenties.com.

Until soon!

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_GBEnglish