Wat zijn De Nieuwe Aarde frequenties?

De Nieuwe Aarde-frequenties bestaan uit 13 energie-remedies, hologrammen, foto’s, pianomuziek en edelstenen die elkaar aanvullen en ondersteunen. Ze zijn opgehaald en gemaakt in het land van de katharen, de streek Languedoc-Rousillon in Zuid Frankrijk. In de speelse afkorting die we meestal hanteren, komt hun vermoedelijke relatie met ons DNA tot uitdrukking. 

Wat deze DNA-frequenties zijn en waartoe ze dienen, is samengevat in een boodschap die Hanneke bij de start van dit project ontving in de opmars richting het Aquarius Tijdperk.

Wat zijn De Nieuwe Aarde frequenties? 1

“Deze dertien frequenties zullen je helpen om de transformatie die hierbij hoort in licht en liefde te doorstaan, zodat een ieder van ons zich kan begeven op het pad dat voor hem of haar bestemd is.

De frequenties zorgen ervoor dat de juiste poorten in de mens worden opengezet, gelijk aan de frequenties waarop de aarde zal resoneren vanaf het jaar 2012. Ruimte en tijd zullen één worden in deze fase.

Met deze Nieuwe Aarde-frequenties wordt een brug geslagen tussen de energieën en frequenties die we op dit moment ervaren en de frequentieverandering die zal gaan plaatsvinden. Deze frequenties, die voor sommigen hoorbaar zullen zijn, worden in ons DNA geïntegreerd, zodat de transformatie die wij mensen zullen ondergaan soepeler kan verlopen.

Alle communicatie die in de loop der tijd zal ontstaan is bedoeld om de mens te sturen en te ondersteunen in de richting die passend is bij een ieders capaciteiten. Hierdoor zullen de talenten van ieder afzonderlijk individu ten volle benut gaan worden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een staat van zijn die past bij de omstandigheden van de Nieuwe Aarde.

De frequenties zullen ervoor zorgen dat de bijbehorende transcendente chakra’s worden geactiveerd en men zal merken dat deze link permanent aanwezig blijft. De energie zal, zogezegd, beklijven.

Alles is energie. Wij als mensen bestaan uit energie, net als de natuur met haar zichtbare pracht en praal en niet te vergeten haar voelbare elementen. Met deze wetenschap is het niet zo vreemd dat we door al deze bewegingen soms uit balans kunnen raken, dat onze energie niet meer stroomt zoals het zou moeten. Verschillende redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd. Een belangrijk aspect is echter ook de volgende. De Aarde is bezig haar trillingsfrequentie te verhogen van de 3e naar de 5e dimensie en wij als mens merken dat het behouden van onze balans tijdens dit proces niet altijd even makkelijk is. DNA-frequenties ondersteunen je tijdens deze overgang en het bijbehorende proces.”

Hologram Loslaten ©WZ
Hologram Geboorte ©WZ
Hologram Authenticiteit ©WZ
Hologram Mannelijke energie ©WZ
Hologram Vrouwelijke energie ©WZ
Hologram Het Collectief ©WZ
Hologram Inzicht ©WZ
Hologram Bezinning ©WZ
Hologram Dynamiek ©WZ
Hologram Communicatie (contact) ©WZ
Hologram Het Al(omvattende) ©WZ
Hologram Zijn ©WZ
Hologram Overgave ©WZ

DNA-frequenties representeren de dertien kern energieën van de verschillende levensfases waar we ons als mens in bevinden. Ze geven aan hoe we hier als individu mee omgaan, geven inzicht in waar ons bewustzijn toe in staat is en laten ons zien en voelen welke stukken (fases) ondersteuning nodig hebben. Zodoende begeleiden ze de evolutie van ons bewustwordingsproces.

De foto’s zijn een 3-dimensionale kijk op de inhoud van de frequentie. Er is getracht om de ziel van de plek waar de frequenties zijn geprepareerd bloot te leggen. Hierdoor wordt de betekenis en werking van de frequentie gevoeld en (h)erkend door ons wezen.

De hologrammen zijn multidimensionale kunstwerken opgehaald op exact dezelfde plek waar zowel de foto’s als de energie-remedies zijn gecreëerd. Het zijn de blauwdrukken van de frequentie (trilling) en de energie wordt als zodanig meteen (h)erkend en opgeslagen op zielsniveau.

De energie-remedies verbinden de twee met elkaar. De foto’s vibreren op de laatste octaaf van de 3e dimensie. De hologrammen vibreren op de eerste octaaf van de 5e dimensie. De remedies zorgen voor een soepele overgang van dimensie 3 naar 5 en en helpen je op je reis door de 4e dimensie. De remedies (die je onder andere kunt innemen) maken de cirkel rond. 

De piano muziek helpt je om de energie velden van de frequenties betreden en opent de poorten naar een dieper bewustzijnsniveau.

De edelstenen set heeft een bijzonder aardende werking in het geheel en laat duidelijk voelen wat aandacht behoeft in het hier en nu. Behalve de fysieke werking, merk je meteen dat er, zowel energetisch als op chakra niveau, een hoop gebeurt wanneer je met de stenen aan de slag gaat. De frequentie vindt zijn weg hierdoor gemakkelijker en biedt tegelijkertijd kracht en ondersteuning bij een hulpvraag of intentie. In de combinatie met de foto’s, hologrammen en remedies, hebben de stenen een gelaagde en tegelijkertijd ontwarrende uitwerking.  Dit helpt bij het verkrijgen van inzichten en de verankering ervan.

Volgens vele voorspellingen, in zowel oude als nieuwe bronnen, is de Aarde op 21-12-2012 begonnen aan een nieuwe cyclus van 26.000 jaar. We bevinden op ons op dit moment in het Aquarius Tijdperk, ook wel het Gouden Tijdperk of Nieuwe Tijdperk genoemd. De energie-remedies, hologrammen, foto’s, edelstenen en pianomuziek ondersteunen dit evolutieproces en maken een versoepelde transitie, zonder transformatieklachten, mogelijk.

Foto Loslaten ©DM
Foto Geboorte ©DM
Foto Authenticiteit ©DM
Foto Mannelijke energie ©DM
Foto Vrouwelijke energie ©DM
Foto Het Collectief ©DM