DNA Logo met tekst versie Hanneke
Beste, Dear abonnee,

For English, scroll down.

We willen je hartelijk danken voor je abonnement op deze nieuwsbrief!

De website krijgt binnen alle menu's en thema's momenteel dagelijks een update dus ik nodig je van harte uit om opnieuw te checken of er informatie is bijgezet die op jou van toepassing kan zijn. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst deze maand in ieder geval.


Mis je iets? Behoefte aan bepaalde trainingen of workshops, al dan niet online, laat het me weten. Wie weet kunnen we op korte termijn aan die behoefte voldoen.

Hoop je snel te zien en te ontmoeten. Op wat voor manier dan ook.


Warme groet namens het DNA collectief,
Hanneke

In deze nieuwsbrief

  • Snuffelworkshop remedies 6 maart 2022
  • DNA frequenties coach, therapeut of behandelaar worden
  • Het Nieuwe Aarde YouTube kanaal
  • Live uitzendingen bijwonen via Instagram
  • Engelstalige content en filmpjes


Snuffelworkshop 6 maart 2022

Kennismaken met De Nieuwe Aarde frequenties remedies.
Van een 3D naar een 5D bewustzijnsniveau zonder transformatieklachten.


Ken je de remedies nog van vroeger?
Ben je benieuwd hoe ze zijn geworden met de edelstenen (foto onderaan) erbij? Leuk!
Van harte welkom op 6 maart 2022 in het mooie IJsselcentrum Den Nul, vlakbij Deventer en Zwolle (foto onderaan deze nieuwsbrief). Het wordt een lichte dag met intuïtieve, niet verplichte, oefeningen. Je kunt de krachtplekken ervaren waar ze zijn gemaakt. De edelstenen voelen die mee zijn geprepareerd en combinaties maken. Het wordt jouw beleving! Natuurlijk krijg je een op maat gemaakt flesje mee naar huis. Beter nog, die ga je zelf samenstellen. Inclusief lunch (vega en vegan) voor
€ 66,=


Tijdens deze snuffelworkshop is iedereen welkom om de remedies te ervaren en zelf te voelen en kiezen wat op dat moment bij je past. Inschrijven of meer gedetailleerde cursusinformatie via deze link: Snuffelworkshop DNA frequenties
Ook een prettige optie wanneer je twijfelt of je Nieuwe Aarde behandelaar wil worden en liever eerst kennis maakt.


Kun je niet op 6 maart, maar ben je wel geinteresseerd? Laat het ons weten en we zetten je op de lijst voor een volgende keer.

Wat doen de remedies en waarvoor kun je ze inzetten?
De remedies helpen bij het transformeren van trillingen die ons laag in energie houden. Emoties zoals boosheid, jaloezie en frustratie vallen hieronder. Ook ondersteunen ze wanneer je dingen niet los kan laten of accepteren, waardoor verdriet en wanhoop de boventoon kunnen voeren en je het vertrouwen moeilijk terug kan vinden.
Of misschien ben je iemand die 'hard' is voor zichzelf. Alles moet in 1 keer goed gaan, waardoor je maar niet verder komt, jezelf afrekent, of in kringetjes draait. Constant aan het vechten in plaats van aan het genieten. Dit zijn zomaar wat voorbeelden.
Wanneer dit soort emoties en gedragingen te lang duren, klopt onze resonantie niet meer met de dingen en mensen om ons heen, waardoor alles in het leven tegen lijkt tegen te werken in plaats van dat het meezit.
Daarnaast ondersteunen ze ook bij het vinden van je zielsmissie. Wat is jouw talent waarmee je naar deze Aarde gekomen bent? Leef je die al? Of ben je nog aan het zoeken.
Met deze dertien kern-energiën verhogen we onze eigen frequentie zodat we lichter en fijner kunnen leven. Je weer thuis kunnen voelen. Van binnenuit, in verbinding staan en blijven. Doen waarvoor we hier gekomen zijn. Dat wil jij toch ook?

Consult
Als particulier kun je normaal gesproken alleen via een consult in aanraking komen met deze bijzondere voedingssupplementen. Mocht daar nog steeds je voorkeur naar uit gaan, dan help ik je uiteraard graag verder. Neem dan rechtstreeks contact met me op door te bellen of appen naar: 085-0027790 of via email: info@dnafrequenties.com


De opleiding gaat van start

We staan te popelen om therapeuten, coaches en behandelaars op te leiden om te gaan werken met deze bijzondere frequenties in hun praktijk. Interesse? Sluit jij je aan bij ons Nieuwe Aarde collectief? Via deze link download je uitgebreide cursusinformatie en tref je meer uitleg over wat deze voedingssupplementen jou en je clienten kunnen brengen. Liever eerst kennismaken? Kom dan 6 maart langs. Zie het eerste item van deze nieuwsbrief over de snuffelworkshop.
Bijgaand filmpje geeft achtergrondinformatie over de frequenties en wat je er mee kan in de praktijk.

Nieuwe Aarde YouTube kanaal

Sinds vorige week is ons Nieuwe Aarde YouTube kanaal in de lucht. Je vind het kanaal ook via onze website. Er staan korte filmpjes en snippets zoals ze zijn gepost op onze Social Media kanalen, maar je vindt er ook langere filmpjes en presentaties.
Vergeet niet om je abonneren! Zo mis je niets. Bijvoorbeeld onze presentatie over de Schumann resonantie, het kloppende hart van moeder aarde, en hoe zich dat verhoudt tot onze trilling en daarmee DNA Frequenties. Heb je die al gezien? Veel plezier met kijken! Wekelijks wordt er nieuwe content toegevoegd aan ons DNA kanaal.
YouTube channel DNA frequenties


Live uitzending bijwonen Instagram

Volg je me al via social media? Binnenkort start ik met het verzorgen van live uitzendingen via Instagram. Gedurende een half uur vertel ik meer over mezelf, en deel ik achtergrondinformatie over het ontstaan van DNA frequenties.
Natuurlijk komen de remedies aan bod, maar ook met de andere uitingen ga ik leuke dingen doen. Hoe kun je bijvoorbeeld het beste een tarot spread maken met de kaarten of wanneer zet je nu precies de edelstenen en foto's in? Op deze vragen probeer ik antwoord te geven. Iedere keer een ander onderwerp zodat het afwisselend blijft.
Ik wil niet meteen via een uitzendschema werken, ik probeer het spontaan te houden en niet alles dicht te plannen. Even kijken of dat uberhaupt werkt natuurlijk dus misschien kom ik er wel op terug. Geen idee nog. Leuk als je erbij bent in ieder geval! Shortcut naar mijn social media accounts vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Engelstalige content en filmpjes

Steeds meer animo is er vanuit het buitenland voor De Nieuwe Aarde frequenties. De website is inmiddels vertaald maar er is behoefte aan Engelstalige content zoals filmpjes en presentaties. Aan die behoefte ga ik natuurlijk gehoor geven. Ik hoop na volgende week de meeste filmpjes op ons YouTube kanaal ook in het Engels te kunnen opnemen.
For Dutch, scroll upWe would like to thank you for your subscription to our newsletter.
Wishing you happy reading and lots of inspiration.

Hope to see you soon!
However, whenever.

Warm greetings on behalf of the DNA collective,
Hanneke

In this newsletter

  • Taster workshop DNA remedies 6 March 2022
  • How to become a DNA frequencies coach, therapist or practitioner
  • The New Earth YouTube channel
  • Live broadcasts on Instagram
  • English content and movies

Taster workshop 6 March 2022

Getting acquainted with The New Earth Frequencies remedies.
From a 3D to a 5D level of consciousness without transformational symptoms.

Are you familiar with the frequencies because you worked with them before?
Are you curious how they turned out with the gemstone energies added now (pic below)? Wonderful! You are very welcome on 6 March 2022 in beautiful IJsselcentrum Den Nul, close to Deventer and Zwolle (photo at the bottom of this newsletter). It will be a light hearted day with intuitive, non obligatory, exercises. You can experience the power sites where they are made. Feel the gemstones that are prepared in addition to the energies of the sacred sites where we collected them and make your own combinations. It will be your experience! Of course, you will receive a tailor-made bottle to take home with you. Even better, you will create one yourself.
Lunch (vega and vegan) included for only € 66,=

What are the essences for exactly?
The remedies help to transform vibrations that keep us low in energy. Emotions like anger, jealousy and frustration included. They also support you when you cannot let go or accept things, causing sadness and despair to dominate, making it difficult to find confidence again.
Maybe you are someone who is very hard on yourself. Everything has to go right the first time, which keeps you from moving forward or maybe you are constantly going in circles. Fighting life instead of enjoying it. At a certain point, when these kinds of emotions and behaviours last too long, our resonance no longer corresponds to the things and people around us, making it seem that all works against us instead of the other way around.
They also support in finding your soul mission. What is your talent with which you came to this Earth? Are you living it? Or are you still searching for it?
With these thirteen core energies we raise our own frequency so that we can live more lightly and happily. To feel at home again. Doing what we came here to do. That is what you want too, right?
During this workshop everyone is welcome to experience the remedies and to feel what suits you at that moment, in that presence. Registration or more detailed course information can be obtained in English via Hanneke by sending her an e-mail: info@dnafrequenties.com
Also a nice option if you are unsure whether you want to become a New Earth practitioner and prefer to get acquainted first.

Consultation
As a private person you can normally only get in touch with these special food supplements through a consultation. If that is still your preference, then I am of course happy to help you. Please contact Hanneke directly by calling or sending a Whatsapp to: 085-0027790 or by email: info@dnafrequenties.com

New Earth practitioners please come forward!

We are eager to train therapists, coaches and practitioners to work with these special frequencies in their practice. Are you interested? Will you join our New Earth collective? Please contact Hanneke directly by calling or sending a Whatsapp to: +31 85-0027790 or by email: info@dnafrequenties.com . This way we can provide you with extensive course information in English (not on the website yet) and you will find more information about what these food supplements can bring you and your clients. Prefer to get acquainted first? Then come along on 6 March. See the first item in this newsletter about the introductory workshop. The attached film also gives background information about the frequencies and what you can do with them in practice. We are happy to travel to your country, so contact us for the possibilities.

New Earth YouTube channel

Since last week our New Earth YouTube channel is live. You can also find the channel through our website. It contains short movies and snippets as they are posted on our Social Media channels, but you will also find longer movies and presentations.
Don't forget to subscribe! That way you won't miss a thing.
For example our presentation on the Schumann resonance, the beating heart of mother earth, and how that relates to our personal vibrations and how our DNA Frequencies fit in.
Have you seen it yet? Enjoy watching! Every week new content is added to our DNA channel.
YouTube channel DNA Frequencies

Watch live broadcast Instagram

Are you already following me on social media? Soon I will start hosting live broadcasts on Instagram. Of course the remedies will be featured, but I will also do fun things with the other broadcasts. For example, how can you best make a tarot spread with the cards or when exactly do you use the gemstones and photos? I will try to answer these questions. I rather not arrange going live upfront in order to leave room for spontaneous actions, but maybe set time slots work better in the end anyways as I can imagine meeting the needs of the audiences oversees are different in comparison to here in NL and Belgium and rest of Europe due to time zone differences. Will get back to that at a later stage. Great if you're there at one point all the same! Shortcut to my social media accounts can be found at the bottom of this newsletter. Not only in Dutch!

English content and movies

Needless to say there is an increasing interest from abroad in The New Earth Frequencies. The website is already translated but there is a need for English content such as videos and presentations. Of course I will respond to that need. I hope to be able to include most of the videos on our YouTube channel in English after next week.


facebook instagram youtube 
Stenenset13-1
Infocentrum IJssel Den Nul