Logo De Nieuwe Aarde-frequenties
Beste, Dear abonnee,

For English, scroll down

Allereerst de beste wensen voor 2022!
We hopen dat jullie mooie feestdagen achter de rug hebben en dat je persoonlijk, voor jezelf, weer zin hebt om te ontdekken, te ondernemen en het gevoel hebt dat je het nieuwe avontuur dat voor je ligt positief tegemoet kan treden. Dat is wat het collectief nodig heeft.

Hanneke heeft tijdens een 13 daagse cyclus de remedies afgemaakt. Deze hebben in nieuwe vorm het levenslicht gezien op 21-12-21. Een prachtig maar pittig proces, zoals je in het eerste artikel kunt lezen.

Om die reden zijn we nog steeds bezig met het vertalen van onze website naar het Engels. Het meeste is gedaan, maar het heeft ietsje vertraging opgelopen. Verder moeten de blauwe flesjes behalve afgevuld worden, ook voorzien worden van een etiket. Antal heeft het meeste ontwerpwerk gedaan maar toch ging er ook voor mij in het contact met de diverse aanbieders een hoop tijd zitten. We zijn in ieder geval super trots op het resultaat! We hopen dat jullie het ook mooi vinden. Een deel van het etiket is te zien in het tweede artikel.

In de volgende nieuwsbrief en in de loop van de komende maand via Social Media meer nieuws over de therapeutenopleiding en hoe deze eruit gaat zien.

Terugkerende items in de nieuwsbrief zijn een legging of 'doe het zelf' tips met behulp van DNA-frequenties kaarten, de edelstenen, of een andere vorm van het werken met de boxset. Deze keer een DIY: New Year Resolution Spread.

Wil je een persoonlijke legging of een consult met de remedies? Neem dan contact op met Hanneke.

Met regelmaat worden er workshops, webinars en andere bijzondere evenementen georganiseerd.

Onze websites vind je hier:
Hanneke Hoppenbrouwer
Wilka Zelders

Meer weten over de edelstenen die we gebruiken?
Surf dan naar Spiritual Garden in Udenhout.


Veel leesplezier!

Warme groet namens het DNA-frequenties collectief,
Hanneke Hoppenbrouwer

For Dutch, scroll up

First of all, best wishes for 2022!
We hope that you have had a wonderful holiday season and that, for your own sake, you feel like discovering, undertaking and facing the new adventure that lies ahead in a positive way. That is what the collective needs.
Hanneke completed the remedies during a 13 day cycle. These have seen the light of day in a new form on 21-12-21. A beautiful but tough process, as you can read in the first article.

For that reason we are still busy translating our website into English. Most of it is done, but it has been delayed a little. Furthermore, the blue bottles must not only be filled, but labelled as well. Antal did most of the design work, but it took me a lot of time to get in touch with the various suppliers. In any case, we are very proud of the result! We hope you like it too. A part of the label is shown in the second article.

In the next newsletter and over the course of this month via Social Media, you will find more news about the therapist training, what it will entail and where it will be held.

Recurring items every month are card spreads or 'do it yourself' tips using DNA frequencies cards, the gemstones, or another form of working with the boxset. This time a DIY New Year Resolution Spread.

Would you like a personal reading or a consultation with the remedies? Then please contact Hanneke.

Workshops webinars and other special events are regularly organised.
Our websites can be found here:
Hanneke Hoppenbrouwer
Wilka Zelders

Wish to learn more about the gemstones we use?
Then surf to Spiritual Garden in Udenhout.

Enjoy your reading.

Warm greetings on behalf of the DNA frequencies collective,
Hanneke Hoppenbrouwer


21-12-21

21-12-21
For English scroll down Vandaag is het 21 december 2021.13 jaar geleden begon in aan dit avontuur dat De Nieuwe Aarde Frequenties heet. Vandaag, precies 13 jaar later rond ik het af. De remedies staan klaar om gebotteld te worden, de etiketten zijn in de maak en we hebben uiteindelijk voor blauwe flesjes gekozen die netjes op tijd zijn afgeleverd …

Label

Label
For Dutch , scroll down Together with Antal (Blauwe Nacht webdesign), we started the creation of the label for the remedy bottles on December 9. Last week it was finished and now it is with the printers which takes up some time as well. The process itself did not take that long, although I always 'see' something when its finished. …

DIY: New year resolution

DIY: New year resolution
For English, scroll down Regelmatig krijg ik van cliënten foto's opgestuurd van hun legging. Een legging die ze intuïtief hebben gedaan of waarbij ze het boek hebben gebruikt. Soms liggen er zelfs edelstenen ter ondersteuning en verduidelijking op de kaarten bij. Aan mij dan de vraag of ik daar een flesje remedies bij wil maken. Kijk, wat een leuk idee …