Logo De Nieuwe Aarde-frequenties
Beste, Dear abonnee,

For English, scroll down

Egypte was een geweldig avontuur. In de posts lees je meer over de energie die we zijn tegengekomen daar en over de achtergrond en totstandkoming van de remedie. Verder nieuws over het bottelen van de remedies (dat even anders liep dan gedacht) en we zijn blij te kunnen vertellen dat je jezelf kunt aanmelden voor onze therapeutenopleiding vanaf 21-12-21. Daarover later meer.
We krijgen steeds meer lezers vanuit het buitenland. We zijn bezig met het vertalen van onze website, zodat we deze tweetalig kunnen aanbieden. De posts van deze en afgelopen maand zijn daarom zowel in het Engels als in het Nederlands te lezen.

Terugkerende items zijn een legging of 'doe het zelf' tips met behulp van DNA-frequenties kaarten, de edelstenen, of een andere vorm van het werken met de boxset.Wil je een persoonlijke legging of een consult met de remedies? Neem dan contact op met Hanneke.
Zowel Hanneke als Wilka organiseren met regelmaat workshops, webinars en andere bijzondere evenementen, gerelateerd aan DNA-frequenties.

Onze websites vind je hier:
Hanneke Hoppenbrouwer
Wilka Zelders

Meer weten over de edelstenen die we gebruiken?
Surf dan naar Spiritual Garden in Udenhout.


Veel leesplezier, alvast prachtige feestdagen gewenst en graag tot ziens!

Warme groet namens het DNA-frequenties collectief,
Hanneke Hoppenbrouwer

For Dutch, scroll up

Dear Reader,

Egypt was a great adventure. In the posts you can read more about the energy we encountered there and about the background and realisation of the remedy. Furthermore there is news about the bottling of the remedies (that went a bit different than expected) and we are happy to tell you that you can apply for our therapist training from 21-12-21. Additional news at a later stage. Stay tuned!

We are getting more and more readers from abroad. We are in the process of translating our website, so that we can offer it bilingually. The posts of this month and last month can therefore be read in English as well as in Dutch.

Recurring items are a placement or 'do it yourself' tips using DNA frequencies cards, the gemstones, or another form of working with the boxset. Then contact Hanneke.

Both Hanneke and Wilka regularly organise workshops, webinars and other special events, related to DNA frequencies.

Our websites can be found here:
Hanneke Hoppenbrouwer
Wilka Zelders

Want to know more about the gemstones we use?
Then surf to Spiritual Garden in Udenhout.

Enjoy reading, wish you a wonderful holiday season and hope to see you soon!

Warm greetings on behalf of the DNA frequencies collective,
Hanneke Hoppenbrouwer


achtergrondinformatie bij het maken van de remedie/background information for the creation of the remedy

achtergrondinformatie bij het maken van de remedie/background information for the creation of the remedy
Onderstaande teksten zijn een kopie van de posts die ik heb gemaakt voor Instagram en Facebook. Daar kun je nog veel meer informatie vinden als je dat leuk vindt. Ik had geen goede WIFI in Egypte, vandaar dat ik niet eerder heb kunnen berichten via de website zelf. Deel 1 en 2: Astrologische invloeden, ondersteuning en kennis die van belang …

het maken van de remedie/creation of the remedy

het maken van de remedie/creation of the remedy
For English, scroll down Onderstaande teksten zijn een kopie van de posts die ik heb gemaakt voor Instagram en Facebook. Daar kun je nog veel meer informatie vinden als je dat leuk vindt. Ik had geen goede WIFI in Egypte, vandaar dat ik niet eerder heb kunnen berichten via de website zelf. Deel 1 Toen ik eind 2019 het boek …

bottelen remedies / bottling remedies

bottelen remedies / bottling remedies
For English: scroll down Ongeveer een week voor vertrek naar Egypte kreeg ik bericht van de bottelaar hier uit de buurt dat zij uiteindelijk toch geen tijd hadden om de frequenties te bottelen, terwijl ik er zo'n beetje een jaar lang van overtuigd was dat zij het wel gingen doen. Dat was even slikken. Gelukkig wisten zij me wel twee …

Zijn's meditatie

Zijn's meditatie
For English, scroll down Lastig om bij jezelf te blijven in deze december periode? Probeer deze 4 minuten meditatie en laat je meevoeren. Het enige dat je hoeft te doen is je voor te stellen dat je onderdeel bent van het licht op de foto of het hologram. Zorg dat je geaard bent (beide voeten op de grond), adem in …