HOME | DNA-FREQUENTIES | HET VERHAAL | WORKSHOPS | THERAPEUTEN | WEBWINKEL | CO-CREATORS | CONTACT | MEDIA

LOSLATEN | GEBOORTE | AUTHENTICITEIT | MANNELIJK | VROUWELIJK | COLLECTIEF | INZICHT | BEZINNING | DYNAMIEK VAN MOEDER AARDE | COMMUNICATIE

HET AL(OMVATTENDE) | ZIJN | OVERGAVE
 
Wat zijn De Nieuwe Aarde-Frequenties

De Nieuwe Aarde-frequenties bestaan uit 12 energie-remedies, hologrammen, foto’s en pianomuziek die elkaar aanvullen en ondersteunen. Ze zijn opgehaald en gemaakt in het land van de Katharen, de streek Languedoc-Rousillon in Zuid Frankrijk. In de speelse afkorting die we meestal hanteren, komt hun vermoedelijke relatie met ons DNA tot uitdrukking.

Wat deze DNA-frequenties zijn en waartoe ze dienen, is uitstekend samengevat in de gechannelde boodschap die Hanneke bij de start van dit project ontving.

"De taken die ons te wachten staan in het Gouden Tijdperk zullen van een hele nieuwe orde zijn. Er wordt van ons verwacht dat we deze in dankbaarheid aanvaarden. Hierdoor wordt aan ons geopenbaard een wereld zo prachtig en vredig dat we dit ons in deze tijd nog maar nauwelijks kunnen voorstellen.

Deze twaalf frequenties zullen je helpen om de transformatie die hierbij hoort in licht en liefde te doorstaan, zodat een ieder van ons zich kan begeven op het pad dat voor hem of haar bestemd is.

De frequenties zorgen ervoor dat de juiste poorten in de mens worden opengezet, gelijk aan de frequenties waarop de aarde zal resoneren vanaf het jaar 2012. Ruimte en tijd zullen één worden in deze fase.

Met deze Nieuwe Aardefrequenties wordt een brug geslagen tussen de energieën en frequenties die we op dit moment ervaren en de frequentieverandering die zal gaan plaatsvinden tijdens de overgang naar het Gouden Tijdperk. Deze frequenties, die voor sommigen hoorbaar zullen zijn, worden in ons DNA geïntegreerd, zodat de transformatie die wij mensen zullen ondergaan soepeler zal verlopen.

Alle communicatie die in de loop der tijd zal ontstaan is bedoeld om de mens te sturen en te ondersteunen in de richting die passend is bij een ieders capaciteiten. Hierdoor zullen de talenten van ieder afzonderlijk individu ten volle benut gaan worden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een staat van Zijn die past bij de omstandigheden van de Nieuwe Aarde.

De frequenties zullen ervoor zorgen dat de bijbehorende transcendente chakra’s worden geactiveerd en men zal merken dat deze link permanent aanwezig blijft. De energie zal, zogezegd, beklijven.

Alles is energie. Wij als mensen bestaan uit energie, net als de natuur met haar zichtbare pracht en praal en niet te vergeten haar voelbare elementen. Met deze wetenschap is het niet zo vreemd dat we soms uit balans kunnen raken, dat onze energie niet meer stroomt zoals het zou moeten. Verschillende redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd. Een belangrijk aspect is echter ook de volgende. De Aarde is bezig haar trillingsfrequentie te verhogen van de 3e naar de 5e dimensie en wij als mens merken dat het behouden van onze balans tijdens dit proces niet altijd even makkelijk is. De DNA-frequenties ondersteunen je tijdens deze overgang en het bijbehorende proces."

Deze DNA-frequenties representeren de 12 kern energieën van de verschillende levensfases waar we ons als mens in bevinden. Ze geven aan hoe we hier als individu vandaag de dag mee omgaan en ze geven inzicht in waar ons bewustzijn naar toe gaat in de komende jaren. Je kan het als het ware zien als een evolutie binnen ons bewustwordingsproces.

De foto’s zijn een 3-dimensionale kijk op de inhoud van de frequentie. Er is getracht om de Ziel van de plek waar de frequenties zijn geprepareerd bloot te leggen. Hierdoor wordt de betekenis en werking van de frequentie gevoeld en (h)erkend door ons wezen.

De hologrammen zijn multidimensionale kunstwerken opgehaald op exact dezelfde plek waar zowel de foto’s als de energie-remedies zijn gecreëerd. Het zijn de blauwdrukken van de frequentie (trilling) en de energie wordt als zodanig meteen (h)erkend en opgeslagen op Zielsniveau.

De energie-remedies verbinden de twee met elkaar. De foto’s vibreren op de laatste octaaf van de 3e dimensie. De hologrammen vibreren op de eerste octaaf van de 5e dimensie. De remedies zorgen voor een soepele overgang van dimensie 3 naar 5 en en helpen je op je reis door de 4e dimensie.

De piano muziek helpt je om de energie velden van de frequenties betreden. Het opent de poorten naar een dieper bewustzijnsniveau.

Volgens vele voorspellingen, in zowel oude als nieuwe bronnen, zal de Aarde op 21-12-2012 beginnen aan een nieuwe cyclus van 26.000 jaar. We komen terecht in het Aquarius Tijdperk, ook wel het Gouden Tijdperk of Nieuwe Tijdperk genoemd. Dit merken we nu al. De energie-remedies, hologrammen, foto’s en pianomuziek ondersteunen dit proces en zorgen zoveel mogelijk voor een soepele transitie zonder transformatieklachten.
 
© 2010-2016 DNA-Frequenties | Hologrammen © shadeshifter.nl | Fotografie © danielmaissan.nl | © Webdesign BlauweNacht.nl | Webdesign nederlink.nl